0
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
فیلترها
تنظیمات
جستجو
خبرخوان

رویدادهای هنری

0 فهرست آثار تازه انتشارات شهرستان ادب

فهرست آثار تازه #انتشارات_شهرستان_ادب

داستان ایرانی :

1. #روز_داوری نوشته #سجاد_خالقی (رمان)
3. #نعلین‌های_آلبالویی نوشته #مهدی_نورمحمدزاده (رمان)
4. #برهنه_در_برهوت نوشته #هادی_خورشاهیان (رمان)
5. #سایه‌های_باغ_ملی نوشته #محسن_هجری (رمان)
6. #خواب_پلنگ نوشته #هادی_حکیمیان (رمان نوجوان)
7. #چشم‌های_سبز_هی_هو_هاما نوشته #ریحانه_جعفری (رمان نوجوان)
8. #گودال_اسماعیلی نوشته #علی_شاه_علی (مجموعه داستان)
9. #حوای_سرگردان نوشته #محمدقائم_خانی (مجموعه داستان)
10. #قرار_مهنا نوشته #مهدی_کفاش (داستان بلند)


شع...

0 یادداشت علی‌اصغر عزتی پاک بر رمان «بی‌کتابی»

«حرف نشخوار نیست؛ قی کردن فساد است. شاهد ماجرا باید حرف بزند...»(بی‌کتابی؛ ص111) 
وقتی برای اولین بار این جمله را در رمان «بی‌کتابی» خواندم، رمان نام‌دار «جنایت و مکافات» داستایفسکی یادم آمد که آدم‌هایش یک‌بند حرف می‌زنند؛ چه آن‌که بویی برده از واقعه‌ای؛ و چه آن‌که خود عامل واقعه بوده. و بی‌شک با همین حرف زدن یک‌ریز و گاه درازگویی‌های بی‌محاباست که این رمان معرکه‌ی شناخت روح و روان انسان شد. هر ملتی دردی دارد که باید بازش بگوید و در اطرافش بیندیشد و به فکر درمان باشد برایش. و ما از آن ملت‌هایی هس...

0 چه کسی «سِفر بمباران» را ترجمه خواهد کرد؟
«سفر بمباران» عنوان تازه‌ترین دفتر شعر علی محمد مودب است که در نمایشگاه کتاب امسال از سوی انتشارات موسسه شهرستان ادب منتشر و عرضه شد. در ادامه یادداشت حسن صنوبری را بر این کتاب می‎خوانید. گفتنی‎ست این یادداشت روز گذشته با اندکی تلخیص در روزنامه جام جم منتشر شده است. صنوبری بر پیشانی یادداشت خود نوشته است: «به دو بهانه؛ یکم: انتشار مجموعه شعر موفق «سفر بمباران» سرودۀ علی‎محمد مودب. دوم: انتشار همه‎سالۀ شعرهای ضعیف»