جستجو
منو بستن

شعر امروز یونان

تولید کننده: علمی فرهنگی
یونان پس از دوران کلاسیک به ترتیب زیر سیطرة رمیها؛ نیرانیها و ترکها درمی آید. بعد از انقلاب استقلالطلبانه ای که به سلطة پانصدسالة عثمانی پایان میدهد، شاعران یونان جوان به تدریج نمایان میشوند؛ شاعران ملی همچون دیونیسیوس سولوموس و آندره آس کالوس و شعر امروز یونان در مجموع شعری روایی، حکایتگونه و اندیشه ورز است و نیز بیشتر عقلانی است تا احساسی. کتاب حاضر گزیدة آثار یونانی است و سعی شده در انتخاب آنها، به هماهنگی و موانست اشعار با روحیه و ذوق ایرانی توجه شود. تدوینگر کتاب، نود و چهار شاعر منتخب را طبقه بندی و با توجه به جوهر شعری هرکدام و غریزة شعری و ذوق خود، آنها را به هشت گروه تقسیم نموده و به شرح هر گروه پرداخته است. در ابتدای کتاب نیز، مقدمه ای دربارة تاریخ شعر یونان و شاعران نامآشنای آن سرزمین آورده شده است. عنوانهای بخشهای کتاب به قرار زیر است: تاثیر گذران؛ سنتگرایان؛ فراواقعیتگرایان؛ وجودگرایان؛ شاعران چپ، نسل شکست؛ شاعران مستقل؛ شاعران نسل هفتاد، نسل تردید گزار؛ و شاعران جوان.
قابلیت دسترسی: ناموجود
22,000 تومان
i h
ارسال به
*
*
Shipping Method
نام
تخمین زمان ارسال
مبلغ
گزینه حمل و نقلی تعیین نشده است
زمان تحویل: 3-5 روز
0.0 0
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*